ХАЧИГТ ЭНЦЕФАЛИТЫН ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

received_182309763930473.jpeg

Онцгой байдлын газрын даргын тушаалаар Онцгой байдлын газрын эмч-сэтгэл зүйч, ахлах дэслэгч А.Бямбаноров ахлагчтай ажлын хэсэг аймгийн Зооноз өвчин судлалын төвтэй хамтран Мандал сумын Онцгой байдлын хэлтэс, Гал түймэр унтраах, аврах 19, Гал түймэр унтраах, аврах 40, Гал түймэр унтраах, аврах 61, Гал түймэр унтраах, аврах 36 дугаар анги, Эрэн хайх, аврах анги, Хүдэр сум дахь Эрэн хайх, аврах салбарын нийт 91 алба хаагчдыг хачигт энцефалитын 3 дугаар тун болон сэргээх тунгийн дархлаажуулалтад 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд хамрууллаа.

scroll to top