01-2.jpg

ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Монгол улсын Шадар сайдын баталсан “Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт”-ын арга хэмжээ Сэлэнгэ аймгийн…

04-6.jpg

ГАЛ УНТРААХ, ШУУРХАЙ АЛБАНЫ АВТОМАШИНЫ ЖОЛООЧ НАРЫН СУРГАЛТ, ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Онцгой байдлын газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, гал унтраах болон шуурхай албаны автомашины жолооч нарын хууль, дүрмийн мэдлэг,…

02-4.jpg

АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгаас Онцгой байдлын газрын алба хаагчдад Монгол улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай…