УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Номт хан өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа. Үзлэгээр…

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГА ЗҮЙ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/248 дугаар захирамжаар “Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх ажлын хэсэг” байгуулагдсан. Аймгийн Онцгой байдлын…