Өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгууллаа

20210301_211215-5.jpg

“Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Сүхбаатар сумын “Олон улсын худалдааны төв”-д өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгууллаа. Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааг сурталчилан таниулж, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, зөвлөгөөг иргэдэд өгч ажиллалаа. Мөн “Аюулгүй өрх” зөвлөмжийн ном, “Бэлэн бай” сэрэмжлүүлэг материалаас 200 ш тараалаа.

scroll to top