“УАЗ ФУРГОН” МАРКИЙН АВТОМАШИНЫГ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ш.ОРГИЛ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

20210223_163242-1.jpg

Монгол Улсын Засгийн газрын 240 дүгээр тогтоолын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газарт хуваарилагдсан “УАЗ фургон” маркийн автомашиныг аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил гардуулан өглөө.
Мөн Онцгой байдлын албаны техник, багаж, тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэгслийн чанар, ашиглалтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд Онцгой байдлын газраас багаж хэрэгслийг анги, салбарын дарга, захирагч нарт хүлээлгэн өглөө. ГТУА 36 дугаар анги, ЭХАА, Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн ангид түлхүүр, дроцовны ком 1 тус тус, ГТУА 19, 40, 61 дугаар ангид түлхүүр, дроцовны ком 1, гагнуурын аппарат (250 А) тус бүр 1 , Эрэн хайх, аврах салбарт түлхүүрний комыг Онцгой байдлын газрын дарга, дэд хурандаа Б.Энхбаатар гардууллаа.

scroll to top