УБТЗ КЕЙТЕРИНГ СҮХБААТАР ЦАЙНЫ ГАЗРЫН АЖИЛЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр УБТЗ кейтэринг Сүхбаатар цайны газрын ажилчдад “Байгууллагын галын аюулгүй байдал”, “Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа. Хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байх мөн гарын доорх материал ашиглан сонингийн цаас болон нийлэг уутаар боолт хийх аргачлалыг заалаа. Сургалтын төгсгөлд 8 асуулт бүхий тестээр мэдлэгээ сорьлоо.

scroll to top