Хяналт шалгалтын ажил явагдаж байна.

sitend-logo.png

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан “Улсын их хурал, орон нутгийн ээлжит сонгуулийн, санал авах барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж”-ийн дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top