Хяналтын цэгт үүрэг гүйцэтгэлээ

92521973_2972281979498189_1469627629895155712_o.jpg

Онцгой байдлын газрын алба хаагчид аймгийн Онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” 03 дугаар тогтоолыг хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “Ээж мод”, “Тужийн нарсны цамхаг”, “Сайхны хөтөл” зэрэг 6 хяналтын цэгүүд дээр Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналт, Байгаль орчин аялал жуучлалын газартай хамтран иргэд, олон нийтийн хөл, хөдөлгөөнийг хязгаарлаж ажиллалаа.

Эрэн хайх авхрах ангийн томилгоот бүлэг, Сэлэнгэ мөрөн, Орхон голын эргээр аялах зугаалах бөөнөөрөө цугларсан ард эргэдэд сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллаллаа.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top