ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯР АМРАЛТЫН ӨДРҮҮДЭЭР ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖИН АЖИЛЛАНА

01-2-scaled.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2019 оны А/418 дугаар тушаалын дагуу Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2019 оны А/59 дугаар тушаал гарч 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийг хүртлэх хугацаанд Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин үүрэг гүйцэтгэнэ.

            Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллах тухай тушаалыг нийт бие бүрэлдэхүүнд уншиж танилцуулан үүрэг чиглэл өгөн алба хаагчдыг томилгоожууллаа.

scroll to top