СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМАНД КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЯВАГДАЖ БАЙНА

01-4.jpg

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргатай Онцгой байдлын газрын даргын 2019 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсаны дагуу аймгийн Засаг даргын Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион байгуулах тухай 2019 оны А/390 дугаар захирамж гаргуулан Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг “Байгаль, цаг агаарын аюулт үзэгдлийн хор уршгийг арилгах үеийн сумын Засаг дарга, томилгоот бие бүрэлдэхүүний чиг үүрэг” сэдвээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 07:00 цагт гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор эхлүүллээ.

            Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуульд тус сумын онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн бүхий 80 албан хаагч хамрагдаж байга бөгөөд өгөгдсөн цагийн байдлууд дээр удирдлагын шийдвэр боловсруулах, зурагт оруулах ажиллагаагаар үргэлжилж байна.

scroll to top