УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

IMG_6621.jpg

Ерөнхий боловсролын сургууль, МСҮТ, цэцэрлэгийн орчны эрсдэлийг бууруулах, захирал, эрхлэгч нарын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, сэргээн босгох ажиллагааны мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Сүхбаатар суманд боловсролын үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, цэцэрлэгүүдийн захирал, эрхлэгч нарт аюулт үзэгдэл ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион явууллаа.            

Сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн галын аюулгүйн норм дүрэм, байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал зэрэг сэдвүүдээр

4 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулж 44 захирал, эрхлэгч нар хамрагдлаа

scroll to top