УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

03-5.jpg

Болзошгүй үерийн аюул, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын ажилтан албан хаагчдад үерийн аюул, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлаа хангах, өөртөө болон бусдад туслах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох арга хэмжээг зохион байгуулах, усанд осолдсон иргэнд эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэх сэдвээр танхимын сургалтыг зохион явууллаа.

Сургалтанд тамгын газрын 20 албан хаагч хамрагдлаа.

scroll to top