ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ХОЛБОО БАРИХ УТАС

Сүхбаатар сум:– 7036101- 7036105- 70362255-

Мандал сум :– 70367101

Сайхан сум :– 70368101

Баянгол сум : – 70369101

Цахим шуудангийн хаяг

emer.selenge@yahoo.com

selengebayngol@yahoo.com

khutul_101@yahoo.com

mandal_19@yahoo.com