20210301_211215-5.jpg

Өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгууллаа

“Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Сүхбаатар сумын “Олон улсын худалдааны төв”-д өдөрлөгийн арга хэмжээ…