Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Гал түймэр унтраах, аврах 19-р ангийг түшиглэн Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны “Салбар нэгжийг шинэчлэн батлах тухай” 66 дугаар тогтоолоор Мандал сум дахь Онцгой байдлын хэлтэс үүсэн байгуулагдсан.