87847452_482850325992522_8596583308748390400_n.jpg

Сэрэмжлүүлэг

Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум Бор гүвээ 5 дугаар баг 34-р точка гэх газар иргэн…

001.jpg

Сэрэмжлүүлэг

Орхон гол, Сэлэнгэ мөрний мөсний зузаан иргэдийн хөдөлгөөн үйлддэг…

Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ